مجله کودک 458 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 10

قسمت اول دوست داشتن دانایی امیر محمد لاجورد امروزه موضوعات کودک و فلسفه، فلسفه برای کودکان، فلسفه با کودکان، به غیر از مطرح شدن خیلی هم مهم شدهاند و سازمانهای زیادی در این رابطه تشکیل شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، فلسفه به مدارس راه پیدا کرده است. در ایران نیز چند سالی است که این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، کاری که انجام آن باید با ظرافت و دقت بالایی صورت گیرد. در صورت وقوع چنین چیزی در آینده، شاهد کلاسی متفاوت در مدرسه خواهیم بود. آنچه این هفته در بخش دیدار دوست میخوانید گوشههایی است از گپ دوستانهای درباره فلسفه، با یعقوب حیدری، کارشناس فلسفه اسلامی. Õ نام کشتی: ناویگاتور Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 225 نفر Õ طول و عرض: 107 در 10 متر Õ سلاح اصلی: سه توپ 120 میلیمتری- سه توپ 37- دو یا سه اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 10