مجله خردسال 27 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 12

بازی با دقت به این شکل نگاه کن. دو تا از گاو­ها مثل هم هستند. دور آن­ها خط بکش.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 12