مجله خردسال 130 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 13

َبرِ کم سَواد! مانا نیستانی آخ جون من عاشق فصل بهارم همه جا پُرِ گُله هوا هم کم کم گرم می­شه تو فصلِ بهار از اَبرها، بارون می­آد نَه برف! اما انگار اون ابر کوچولو این چیزها رو نمی­دونه! آخیش، سَبُک شدم!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 13