مجله خردسال 130 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 15

همینه دیگه، اگه کتاب خونده بود می­دونستی کِی باید برف بباری.. .. گوش کن: وقتی خورشید به آب دریا و رود می­تابد، آب آن بخار می شود و اَبررا درست می­کند. در زمستان چون هوا سرد می شود بخار آبِ ابر، یخ می زند و به صورت برف می بارد. اُه.. .. من جداً معذرت می خوام که بی موقع باریدم اشکالی نداره در عوض چیزهای تازه یاد گرفتی. وای، همة اینها توی کتاب هست؟ چقدر جالب! دیگه چی توی کتاب هست اگه دوست داری می تونم ببرمت یه جایی که پرا ز کتاب باشه.. !

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 15