مجله خردسال 130 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 21

5) زمین داغ شد و جنگل آتش گرفت. 6) شیرهای دریایی به آسمان نگاه کردند و آرزو کردند که باران ببارد. 7) وکمی بعد باران بارید. مهربان و فراوان. 8) آتش خاموش شد و دوباره همه چیز زیبا شد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 21