مجله خردسال 130 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 24

کاردستی برای درست کردن این کاردستی یک دکمه­ی فشاری لازم است. ــ شکلها را از روی خط آبی قیچی کن. ــ تصویر سیب کامل را روی سیب نصفه بگذار و از روی دایره ی آبی آن را با یک دکمه فشاری به هم وصل کن.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 24