مجله خردسال 131 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 2

صاحب امتیاز موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره ) با من بیا کی بود که گریه کرد؟ نقاشی فرشته­ها دس­دسی آفتاب می­آد جدول بازی بی­دندون سگ خواب آلود قصه­ی حیوانات مبارک است! کاردستی فرم اشتراک اون کیه که ... پدر و مادر عزیز، مربی گرامی این مجموعه ویژه خردسالان طراحی شده است. علاوه بر جنبههای آموزشی، تفریحی و سرگرمی، افزایش مهارتهای عملی خردسالان از اهداف اصلی آن است. بریدن، جدا کردن، رنگ آمیزی، حتی خط خطی کردن و هر گونه فعالیت پیش­بینی نشده از طرف کودک، می­تواند به ایجاد ارتباط، اعتماد به نفس،، شادی و رشد خلاقیت او کمک کند. او را در شیوه استفاده از مجله آزاد بگذاریم. تنها به عنوان پیشنهاد و راهنمایی در بعضی از صفحـات مجله توضیحـات کوتاهی درج شده است. مدیر مسئول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء، مرجان کشاورزی آزاد مدیر داخلی: مارال کشاورزی آزاد تصویر گر: محمد حسین صلواتیان گرافیک و صفحه آرایی: کانون تبلیغاتی صدف آبی 8721692 لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج توزیع: فرخ فیاض امور مشترکین: محمد رضا اصغری نشانی: تهران- خیابان انقلاب، چهار راه کالج، شماره 962، نشر عروج تلفن: 6701297 و 6706833 نمابر: 6712211

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 2