مجله خردسال 131 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 10

دس دسی آفتاب می­آد افسانه شعبان نژاد دس دسی آفتاب می­آد دوستش دارم، خیلی زیاد به خونهها یکی یکی سر می­کشه یواشکی اتاق ما دوباره روشن می­شه موقع بیدار شدن من می­شه

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 10