مجله خردسال 131 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 12

بازی وقتی ورزش می­کنی، مرا می­پوشی. من هوا را آلوده نمی­کنم. در روزهای آفتابی، زیر سایه ی من می­توانی بازی کنی. من خوش­مزه هستم، اما دندانهای تو را خراب نمی­کنم.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 12