مجله خردسال 131 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 14

من دیگه توی دهنِ تو بر نمی­گردم. خسته شدم از بَس تمیزم نکردی. ای بابا! برگرد دندون! هرگز! یعنی کُژ رفته؟ دندون، من شِه ژوری غَژا بخورم؟چه ژوری حرف بِژَنَم؟ انژا که هیش شی نیشت به غیر اَژ یِه مارمولک!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 14