مجله خردسال 131 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 27

اون کیه که... مصطفی رحماندوست اون کیه که ماشین داره هر کی که کاری داره تو ماشینش سواره صبح تا غروب، این جا می­ره، آن جا می­ره دوست کلاج و دنده­ست بگو که کیه ...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 27