مجله خردسال 152 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 12

بازی در مورد کلمات هم­آوا با کودک صحبت کنید. به شکل­ها نگاه کن و اسم آن­ها را بگو. اسم­هایی که صدای آن­ها شبیه به هم است با یک خط به هم وصل کن.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 12