مجله خردسال 152 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 14

درخت که دم نداره! دم؟ این که دم نیست! این یک کرم چاق و چلق است انقدر بخش غذا دادم انقدر بزرگ شده اگه واقعا درختی پس میوه­هات کو؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 14