مجله خردسال 210 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 20

قصه ی حیوانات 1-آقای پلنگ روی درخت بود که صدای نزدیک شدن یک ماشین را شنید.... 2- و تصمیم گرفت کمی ماشین سواری کند. 3- با یک جست پرید روی ماشین. 4- او ماشین سواری را خیلی دوست داشت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 20