مجله خردسال 227 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 17

بهار رسید با معرفی شخصیت های داستان به کودک، از او بخواهید در خواندن داستان شما را همراهی کند. سبزه - پروانه - آبشار - خورشید - کوه - روز - گل یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. هوا سرد بود و زمین پر از برف. ........ چشم هایش را بسته بود و در خواب بود که صدایی شنید:« بیدار شو! بیدار شو!» ........ چشم هایش را باز کرد و ...... را دید که او را صدا می زند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 17