مجله خردسال 227 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 20

قصه ی حیوانات 1-انگار زمستان سرد قطب، تمام شدنی نبود. 2- خرس قطبی در ساحل دراز کشید و چشم به دریا دوخت. 3- اما دریا با همه ی موج هایش یخ زده بود.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 20