مجله خردسال 227 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 21

4- تا این که یک روز خرس قطبی گرمای آفتاب بهار را احساس کرد. 5- یخ دریاها آب شد ... 6- و عید و بهار با دیدار دوستان آغاز شد!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 21