مجله خردسال 227 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 24

کاردستی شکل ها را از روی خط ( قرمز ) قیچی کن. از روی علامت نقطه چین با قیچی، دو شکاف درست کن. قسمت پایین گل ها را از داخل دوشکالف بالا و پایین گلدان رد کن. اگر آن را به سمت بالا و پایین بکشی. گل ها توی گلدان می رویند و بیرون می آیند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 24