مجله خردسال 292 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 292 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام. من کفش هستم. کار من، مراقبت از پاهای تو است تا پاهایت قوی و سالم بمانند. بعضی از ما کفشها، مخصوص بازی و ورزش هستیم. بعضی مخصوص روزهای برفی و بارانی. همان قدر که ما کفشها از پاهای تو مراقبت میکنیم، تو هم باید از ما مراقبت کنی تا پاره و کثیف نشویم، این طوری میتوانیم روزهای بیشتری را باهم باشیم و همراه هم این طرف و آن طرف برویم! راستی! حالا وقت ورق زدن مجله و خواندن شعر و قصه است. پس با من بیا ....

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 3