مجله خردسال 386 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 386 صفحه 8

فرشته ها اسم پدر بزرگ من باقر است. پدر بزرگم روز تولد امام محمد باقر «ع» به دنیا آمده، برای همین هم اسم او را باقر گذاشته اند. پدر بزرگم می گوید:« امام محمد باقر «ع» امام پنجم ما مسلمانان، دانشمند بزرگی بودند.» من نمی دانستم دانشمند به چه کسی می گویند. برای همین هم از پدرم پرسیدم و او گفت:« دانشمند کسی است که خیلی کتاب می خواند. درباره ی همه چیز خوب فکر می کند. هر چه را نمی داند می پرسد و هر چه را که می داند به دیگران هم یاد می دهد. برای همین هم دانشمند شخصی است که دانا و آگاه است.» گفتم:« وقتی به مدرسه بروم و با سواد بشوم، آن قدر کتاب می خوانم تا یک روز دانشمند بشوم!» پدرم گفت:« پس خوب گوش کن، امام محمد باقر «ع» فرمودند اگر کسی چیزی بیشتر از تو می دانست ساکت بنشین و به حرف های او با دقت گوش کن تا آن چه را که نمی دانی از او یاد بگیری. یاد بگیر خوب گوش کنی و خوب حرف بزنی و فراموش نکن تا وقتی که کسی ساکت نشده میان حرف او حرف نزنی!» من به حرف های پدرم با دقت گوش کردم. حالا من امام پنجم را خوب می شناسم. امام محمد باقر«ع» را.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 386صفحه 8