مجله خردسال 413 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 20

هشت پا ماهی دلفین حلزون حلزون کوچولو یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا، هیچ کس نبود. یک روز وقتی که و و با هم بازی میکردند، را دیدند که روی یک سنگ نشسته بود و آنها را تماشا میکرد. به طرف رفت و گفت:«بیا با ما بازی کن!» خجالت کشید و رفت توی صدفش. جلو آمد و گفت:«چه خجالتی!» گفت:«شاید دوست ندارد با ما بازی کند.» و گفتند:«شاید!» و دوباره مشغول بازی شدند. کمی بعد، از صدفش بیرون

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 20