مجله خردسال 450 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 450 صفحه 22

قصه حیوانات وقتی بچه سنجاب، افتاد توی آب، کم مانده بود غرق شود. قورباغه توی آب شنا می­کرد که فوری خودش را به او رساند. قورباغه، بچه سنجاب را گرفت. بچه سنجاب خیلی ترسیده بود.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 22