مجله خردسال 450 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 450 صفحه 23

اما قورباغه شناگر ماهری بود. او سنجاب را محکم گرفت و تا خشکی شنا کرد. بالاخره سنجاب کوچولو، نجات پیدا کرد. با این که شبیه به موش آب کشیده شده بود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 23