مجله خردسال 460 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 6

گردن قرمز بافت. بعد یک کلاف نخ زرد برداشت و برای غول یک کلاه زرد بافت. یک جوشانده ی چهار گیاه هم درست کرد. غول، شال گردن قرمز را دور گردنش پیچید. کلاه زرد را هم روی سرش گذاشت. جوشانده ی چهار گیاه را خورد و حالش کمی بهتر شد. پیره زن گفت:« حالا به خانه برو و استراحت کن. خوب خوب می شوی!» غول گفت:« چشم!» و به طرف خانه به راه افتاد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 6