مجله کودک 15 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 17

ماجراهای نیکی و تختِ¬خوابِ سحرآمیز قسمت پانزدهم نوشته و تصویر از: مانا نیستانی بزن!... پسرم، مطمئنی که خطری نداره؟ گولی گولی! بنگ! وای! خدا رو شکر ،پوست پسته رو بَستَم به پُشتِش و گرنه نیکی تا دو ماه نمی¬تونست روی صندلی بشینه!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 17