مجله کودک 15 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 32

کودکان خیابان در نپال بین دو اصطلاح«کودکان خیابان»و «کودکان خیابانی» چند اختلاف مهم وجود دارد. کودکان خیابان گروهی از کودکان هستند که از راه کار کردن در سطح شهرها، و انجام کارهایی مثل فروشندگی سیار، ماشین¬شویی و...زندگی خود را می¬گذارنند. اما کودکان خیابانی با روی آوردن به کارهای خلاف شهری، شرکت در گروههای سرقت و مانند آن به مسیر بدی در زندگی وارد می¬شوند. در نپال حدود 26 هزار کودک خیابان زندگی می¬کنند. این عده هم کار می¬کنند و هم زندگی خود را در کنار پیاده¬روهای «کاتماندو» پایتخت این کشور سپری می¬کنند. متاسفانه پیدا کردن آمار دقیق کودکان خیابانی یعنی کودکانی که به کارهای خلاف وارد شده¬اند در این کشور امکان¬پذیر نیست. اما وزارت بهداشت هند که کشورش در همسایگی نپال قرار دارد، عقیده دارد که حدود 35 درصد کودکان خیابانی هند، از نپال وارد این کشور شده¬اند. در هر حال متاسفانه تبدیل شدن یک کودک خیابان به کودک خیابانی در نپال کار دشواری نیست. هنگامی که 60 درصد کودکان نپال که در سن 10تا 14 سالگی بسر می¬برند، نیروی کار به حساب می¬آیند، احتمال زیادی وجود دارد که تعداد زیادی از آنها به کارهای نادرست نیز مشغول شوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 32