مجله کودک 35 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 3

به نام خداوند بخشنده مهربان در این شماره می­خوانید: د مِثل دوست قصۀ دوست (کوتاه) بازی دوست شعر دوست گزارش دوست فرهنگ دوست داستان دوست تصویر دوست قصّۀ دوست(ترجمه) قصّۀ مصور دیدار دوست دانش دوست جدول دوست ورزش دوست کتاب دوست آینۀ دوست هنر دوست لبخند دوست مدیر مسوؤل: مهدی ارگانی سردبیر: افشین اعلاء مشاور: پدرام پاک آیین مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی: نادیا اعلاء مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا دبیر گروه فرهنگی و ادبی: مرجان کشاورزی آزاد دبیر گروه علمی و سرگرمی: سیامک سرمدی دبیر گروه اجتماعی: پناه فرهادبهمن حروفچین: نیرالسادات والاتبار دوست کودکان هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام «ره» لیتو گرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، پایین­تر از هویزه، کوچه شهید متحیری، پلاک 98، طبقه سوم، واحد9-تلفن 8765920 نشانی پخش: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، شماره١٤٣٠ مؤسسه عروج، تلفن:٦٤٠٤٨٧٣، نمابر٦٤٠٠٩15

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 3