مجله کودک 35 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 18

جهان دوست نامه­ای از همه بچه­های جهان پدر خوب از دست رفته­مان! وقتی از این جهان رفتی، ما تازه به دنیا آمده بودیم. می­دانیم که دوستمان داری و روح بزرگت از آن بالا نگران همه ماست. این را خوب می­دانیم. حرفهای زیادی با تو پدر بزرگوار داریم که بگوییم؛ حرفهایی خوب و امیدوارانه و خبرهایی ناراحت کننده. کاش دلمان راضی می­شد و اجازه می­داد تا حرفهای ناراحت کننده را نگوییم؛ اما اگر برای شما درد دل نکنیم؛ برای که بگوییم که به بهانه جنگ با تروریسم، هزاران کودک بی­پناه افغانی را در سال گذشته به خاک و خون کشیدند. می­دانیم که روح بلندتان آزرده می­شود وقتی بدانید که در جهان امروز، 80 میلیون کودک کارگر، مثل برده از صبح تا شب کار می­کنند و نسبت به ده سال گذشته،کودکان بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ، خرید و فروش می­شوند. دردآور است که بگوییم در بسیاری از کشورهای قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی از خرید و فروش کودکان و قاچاق آنها سود زیادی به بعضی­ها می­رسد. پدر عزیزتر از جانمان هنوز هم فریاد هم سن و سالهای ما در فلسطین از درد اشغال بوسیله صهیونیستها به آسمان بلند می­شود و هنوز بسیاری از بچه­های جهان از بیماریهای مختلف و نبودن بهداشت کافی تلف می­شوند. اجازه بدهید بیشتر از این ناراحتتان نکنیم. شما، بهتر از ما همه­ی اینها را می­دانید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 18