مجله کودک 35 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 23

روستای نوفل لوشاتوی فرانسه، زمانی که افتخار حضور امام (ره) را داشت. تکیه بر درخت سیبی که از زیر سایه­ی آن فرمانهای انقلاب صادر شد. پر شکوه­ترین استقبال قرن. دوازدهم بهمن 57، همه نگاهها به تهران خیره بود. امام در همه حال به خیر و صلاح مسلمانان می­اندیشید. مسئولتی سنگین که اگر الطاف الهی نبود، کوههای استوار نیز کمر خم می­کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 23