مجله کودک 35 صفحه 56
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 56

شعر دوست آیه، آیه،آینه محمد کاظم مزینانی وقتی به دنیا آمد او خورشید در کنجی خزید بر صورت مهتابی­اش بال کبوترها وزید تا چشم خود را باز کرد او با صدای بالها مانند نیلوفر شکست در لابلای بالها یک شب تمام آسمان در قلب او آمد فرود دیگران از آن پس سینه­اش خود آسمانی تازه بود او: آیه، آیه، آینه در روبروی آفتاب او: سوره سوره آسمان در لا به لای یک کتاب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 56