مجله کودک 35 صفحه 57
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 57

او: آن که یک شب ماه را با چشم­های خود شکافت پرواز کرد و مثل نور سوی خدا خود شتافت او: آن که رفت و رفت و رفت تا انتهای آسمان تا یک قدم مانده به او نزد خدای آسمان.* *اشاره به معراج حضرت رسول اکرم (ص)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 57