مجله کودک 45 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 9

شرح بازی روی جلد بازی خط پایان در این بازی نیاز به مهره(البته به تعداد نفراتتان) و 4 عدد کارت دارید که مهره را میتوانید از بازیهای دیگرتان قرض بگیرید. البته ا گر خاطرتان باشد، دکمههای رنگی هم میتواند کار مهره را برایتان انجام دهد. 4 عدد کارت را هم با مقوا درست کنید و روی هر کدام یک شماره از یک تا 4 بنویسید. و اما روش بازی: بازی را از خانه شروع آغاز کنید(تعداد بازیکنان در این بازی محدودیتی ندارد). مسیر حرکتتان را خودتان انتخاب کنید اگر سر راهتان به اتومبیلهای شمارهدار رسیدید، باید توقف کنید. در اینجا باید 4 عدد کارت شمارهدار را به هم بزیند و برفکش طوری روی زمین قرار دهید که شمارههای آنها معلوم نباشد. از میان این 4 عدد کارت، یکی را به طور اتفاقی انتخاب کنید. اگر شماره شما با شماره اتومبیلی که در کنار مهره شما قرار گرفته یکی بود، باید به محلی که با آن شماره مشخص شده مراجعه کنید و تا دور بعد آنجا بمانید. برای روشنتر شدن بازی، مثالی میزنیم: اگر به اتومبیل شماره یک رسیدید، از کارتها به طور اتفاقی انتخاب کنید. اگر شماره یک به شما افتاد باید به طرف محل تنظیم باد و پنچری بروید و تا نوبت بعدی آنجا بمانید.(در اینجا سر راهتان اگر به اتومبیلهای شمارهدار هم برخورد کردید، میتوانید از آنها عبور کنید). اگر شماره دیگری به غیر از شماره یک به شما افتاده میتوانید مسیرتان را ادامه دهید تا جایی که باز هم به اتومبیل شمارهدار برسید. در اینجا باز هم باید به کارت ها مراجعه کنید و این کار تا پایان بازی ادامه پیدا میکند. برنده این بازی کسی است که زودتر از بقیه به خط پایان برسد. یادتان باشد اتومبیل شماره یک که لاستیکش پنچر شده، (البته در صورتی که کارت همان شماره را بیاورید) شما را به طرف منطقه تنظیم باد و پنچرگیری هدایت میکند.(در کنار تابلوی این منطقه عددش هم مشخص شده است). اتومبیل شماره 2 که بنزین تمام کرده(در صورت آوردن کارت شماره2)شما را به منطقه پمپ بنزین(که با همان شماره مشخص شده) راهنمایی میکند. اتومبیل شماره 3 که جوش آورده(در صورت آوردن کارت همان شماره یعنی3) شما را به منطقه تعمیرگاه(که با شماره مشخص شده) هدایت میکند. اتومبیل شماره 4 که شیشه جلوی ماشین گلی شده و کثیف است(اگر کارت شماره 4 را بیاورید) شما را به منطقه شستشوی اتومبیل هدایت میکند. یادتان باشد به هر منطقهای که وارد شدید، باید یک دور صبر کنید تا بازیکنان دیگر بازیشان را انجام دهند و بعد از آنها از آن منطقه خارج شوید و بازی را ادامه دهید.(محل خروج در هر منطقه با تابلو مشخص شده است).

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 9