مجله کودک 45 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 20

خوب پسر جان برات متاسفام! آخ آخ .... با چاقو شوخی نکن ! خدا رو شکر باباجون که همه قصه ها اخرش خوب تموم می شن ها، وگرنه رستم سهرابو می کشت... نمی کشیه که ... ها؟ .... همدیگر و می شناسن دیگه ؟! نزن عمو رستم، گناه داره! چیزه .... والا پسرم ... خوب.... می دونی... همه قصه هام خوب خوب تموم نمی شن... تقصیر من نیست نیکی جان! خود فردوسی می گه: تشک ، تیغ تیز از میان برکشید بر پور بیدار دل بردرید... خلاصه یعنی خنجرش رو تا دسته فرو کرد تو شکم سهراب!! آخ .... نه... ه... من قبول ندارم وای خوانندگان ... هفته بعد این صفحه وحشناک را هم خواهید دید .... .. اگر اعصابتان ضعیف است دفعه بعد، قسمت آخر این داستان را ببینید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 20