مجله کودک 45 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 22

فقط یک میز، توپ و راکت ورزش دوست شاید تعحب کنید اگر بدانید که تنیس روی میز در کنار فوتبال، یکی از پر طرفدارترین ورزشهای جهان است. و حتماً بیشتر تعجب خواهید کرد که بگوییم در این ورزش ظاهراً ساده و ملایم، بیشترین انرژی به وسیله ورزشکار مصرف میشود. محبوبیت تنیس روی میز به خاطر هیجانانگیز بودن آن است. همچنین این ورزش به وسایل چندان گرانی نیاز ندارد و اصول اولیه آنرا در چند روز میتوان یاد گرفت. البته مهارت پیدا کردن در این ورزش احتیاج به مدتها تمرین دارد. علاوه بر اینها، هیچگونه محدودیت سنی برای بازیکنان این ورزش وجود ندارد. فدراسیون بینالمللی تنیس روی میز(ITTF) همه ساله ورزشکاران این رشته را در مسابقات المپیک، جامجهانی تنیس روی میز، مسابقات سری تاپ اروپا و......شرکت میدهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 22