مجله کودک 47 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 2

اون جیه؟ داریوش رمضانی اون چیه که هم تلویزون اونو داره... هم کامپیوتر اونو داره هم چراغ مطالعه اونو داره تازه! پیراهن بابام هم اونو داره ! پاسخ در صفحه 3 جلد دخترم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 2