مجله کودک 47 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 18

غریبه ای در شهر نوشته و تصویر سهیل دانش اشرافی قسمت اول یکی بود یکی نبود... غیر از خدایی مهربون هیچ کس نبود! به جایی توی این دنیای بزرگ یه شهری بود خوب و قشنگ ... با مردمی پرکار و شاد و زرنگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 18