مجله کودک 47 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 21

آهای مردم ... چرا از صبح تا شب کار می­کنید؟ ... خیلی راحت! من میتونم یه شبه ثروتمندتون کنم!!!! من سکه های نقره شما رو به طلا تبدیل می کنم !!! ادامه دارد بچههای باهوش در مطب دکتر چه میکنند؟ شما وقتی وارد مطب دکتر شدید باید قبل از هر صحبت دیگری و بعد از سلام بگویید: «دکتر! من شما را خیلی دوست دارم.» این جمله میتواند آغاز رفاقت شما با دکتر باشد و شما بعد از اینکه با دکتر رفیق شدید، میتوانید هر چقدر که دلتان میخواهد گواهی پزشکی بگیرید و به مدرسه نروید. البته بچه های باهوشتر به جای دوست شدن با دکترها، سعی میکنند حسابی درس بخوانند و خودشان دکتر شوند. آن وقت هر چقدر دلشان خواست برای خودشان گواهی پزشکی مینویسند و به مدرسه نمیروند! وقتی آقای دکتر بخواهد با چوب بستنی، حلق بچههای باهوش را معاینه کند، آنها فوراً میگویند: «قبول نیست آقای دکتر! بستنیهایش را خودت خوردی، چوبهایش را به ما میدهی؟»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 21