مجله کودک 47 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 33

جدول دوست جئول ضربدری کدام شرح؟ کدام جدول؟! شرح افقی 1- جانوری است که «پاندا» نوعی از آن است- دانه گیاهی بد بو ولی پر خاصیت . 2- از استانهای شمالی کشورمان. 3- غذای بیمار - نام دریای شمال - روز نیست! 4- در عربی به آن «لون» می­گویند و به نقاشی ها نشاط می بخشد- می گویند کج آن به منزل نمی­رسد. 5- سلام تلفنی - کشور خوردنی، البته با صبحانه! 6- فرزند فرزند را گویند- حیوان خرطوم دار. 7- کار خیر نیست - رنگ شهادت - منقار پرندگان . 8- بیماری قند خون. 9- حیا و آزرم - ول و آزاد. شرح عمودی 1- می­گویند از پونه بدش می­آید - به معنای روییدن و پرورش یافتن- ، و بیشتر با «نما» می­آید. 2- چیزی که روی آب حرکت می­کند. 3- جوی خون- رمه و دسته­ای از گوسفندان را گویند.- از آن وارد خانه یات جایی می­شوند. 4- وسیله­ای برای درست کردن کباب روی منقل - جریان الکتریسته از آن عبور می­کند. 5- لیز و چسبناک - خانه و منزل 6- پرنده­ای شبیه گنجشک - مطلبی که برای آگاهی و اطلاع مردم بگویند یا بنویسند. 7- پول ژاپنی - باریدنی زمستانی- انتهای هر چیز، 8- پرنده­ای شبیه عقاب. 9- با حوصله همراه است- اثر چربی بر روی لباس 1- 1-

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 33