مجله کودک 51 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 5

ماه پنهان ماه در آمد ز آسمان چشمها فرو بست از جهان سفر کرد از جایی به جایی دیگر به جایی از بهشت بهتر سفر کرد به شهر راستیها که پر بود از بهترینها ز تاریکیها برخاست به روشنیها پیوست دورروییها را فراموش کرد به راستیها پیوست ولی این شهر خوبیها پیوست به زشتیها راستیها فراموش شد دروغ و نیررنگ آشکار شد ماه این را دید و گریان شد از آن سرزمین پنهان شد شیدا تبریزی 110 ساله. کلاس پنجم از تهران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 5