مجله کودک 55 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 4

عقیق رحیمی 8 ساله، یگانه رضایی 5 ساله، شهرزاد حکیمی، نیلوفر حاج رحیمی، لاله و لادن دوربین، سید محمد مهدی فاطمی، زهرا مینایی، محمد علی مینایی، زهرا نادری، صبا بهرامی 5 ساله، گلناز رضوی 8 ساله، اصفهان: مهدی نظارتی زاده، علی جعفری، فاطمهکمالی، محمد کاظمی زهرانی. قم: مهدی نعمتی. ورامین: مریم قزلو 12 ساله. زنجان: سید جواد موسویان کلاس چهارم، علی؟ اراک: بهزاد افشار. تبریز: پویا محمدی 9 ساله، بابک فتح اللهی 11 ساله. تالش: مهسا برزویی 9 ساله. مشهد: سروش کاظمیان 10 ساله، ایمان هاشمی، زینب رحیمی 9 ساله، احمد سیدی 12 ساله، بوشهر: ملیحه و سکینه دهبدفر. کاشمر: مریم توکلی. ماسال گیلان: ام کلثوم فتحی 11 ساله، سیده صفورا رضوی. بروجن: سارا نصیریان 5/11 ساله. تربت حیدریه: نجمه خالق پناه 13 ساله. لارستان: سجاد جان شکر 14 ساله،؟ فروزش، امان الله جان شکر. یزد: الهام و محمد خلیلی. بچه ها، از نامه های قشنگتان متشکریم: تهران: میلاد و مهران پورمحبی، زهرا سیاوش شاه عنایتی 8 ساله، نیلوفر عارفی، فاطمه سکاکی، سهیلا خیری 12 ساله، یاسمن ریاحی 11 ساله، سودۀ عابدینی 11 ساله، هنگامه و فرانک چهکنری، مهرداد سیاوشی فر 12 ساله، محمد علی مصاحب 10 ساله، احمد رضا غلامعلی زاده، علی خطیبی 12 ساله، علی محمدنژاد 11 ساله، نیلوفر هاشمی فرد، احسان هوشمند 10 ساله سید محمد رضا حسنی 10 ساله، بی تا حلت آباد، تارا دلسوز بحری 10 ساله، نیلوفر چایچی 12 ساله، مونا شیوایی 9 ساله، پیمان پور شافعی 9 ساله، پریسا سبحان مردی، الهام ابادی 11 ساله، علیرضا رحیمی 12 ساله

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 4