مجله کودک 55 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 8

مژده مژده از هفته آینده: هر ماه یک مسابقه بزرگ مسابقه ماه آبان : راز پرنده ها پاییز ، فصل کوچ پرنده هاست. از هفته آینده می خواهیم تصویرهای زیبای پرندگان را در صفحه های دوست چاپ کنیم. اما این کار فقط برای تزیین مجله نیست. قصد ما، یک مسابقه بزرگ است. مسابقه ای بزرگ با تمام جایزه ای بزرگ. برای شرکت در این مسابقه، شما باید تمام صفحات چهار شمارۀ مجله دوست را با دقت نگاه کنید ( از هفته آینده) در پایین هر صفحه، تصویر یک یا چند پرنده نقش بسته است. این تصاویر نشان دهندۀ کلمه هایی است. هر پرنده، نشانۀ یک حرف از ان کلمه ها است. اگر از راست به چپ، به پرنده ها نگاه کنیدو حرف مربوط به هر کدامشان را از داخل راهنما پیدا کیند، آن کلمه را هم پیدا خواهید کرد. شما باید کلمه ها را به ترتیب صفحاتی که در آن قرار گرفته اند، توی دفترچه تان یادداشت کنید. از ترتیب این کلمه ها چند جمله درست می شود. اما متن مورد نظر ما در یک شمارۀ مجله کامل نمی شود. شما باید کلمات تمام مجله ها یک ماه (چهار شماره) را یادداشت کنید تا متن، کامل شود. آن وقت، متن را برای ما می فرستید. روی پاکت هم می نویسید: مربوط به مسابقه «راز پرنده ها». البته، باید بگوییم که هر ماه، به سراغ رازهای دیگری می رویم. مثل برگها، میوه ها، درختها، گلها و... اولین مسابقه از این مجموعه، راز پرنده هاست. شما می توانید از شمارۀ آینده، تصویر پرنده ها را ببینید و کلمات هر صفحه را یادداشت کنید. برای آن که بدانید هر تصویر، نشان دهندۀ کدام یک از حروف الفباست، در شمارۀ آینده، جدولی برایتان تهیه می کنیم که روی جلد چاپ خواهد شد. شما باید آن را پیش خودتان نگهدارید، چون برای کشف هر کلمه، به این جدول نیاز دارید. فراموش نکنید که از شماره آینده، مسابقۀ بزرگ ما شروع می شود. برای شرکت در این مسابقه باید تمام کلماتی را که در پایین صفحه های مجلات شماره 56، 57، 58، 59 به شکل پرندگان چاپ می کنیم، پیدا کنید و بنویسید. در شماره بعد، باز هم دربارۀ این مسابقه توضیح می دهیم. فعلاً تا هفته آینده منتظر باشید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 8