مجله کودک 55 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 16

زنگ انشاء موضوع انشاء: می خواهید در آینده چه کاره شوید؟ من دلم می خواهد در آینده روزی یک شغل داشته باشم. دلم می خواهد شنبه ها فوتبالیست باشم، چون فوتبال بازی بعد از تعطیلی جمعه خیلی کیف می دهد. یکشنبه ها دوست دارم کارمند باشم، چون خوابیدن بعد از فوتبال خیلی کیف دارد. دوشنبه ها دوست دارم خلبان باشم، چون پرواز بعد از یک خواب حسابی، خیلی می چسبد. سه شنبه ها دوست دارم تعمیر کار هواپیما باشم، چون هواپیمایی که من خلبان آن باشم حتماً خراب می شود. چهارشنبه ها دوست دارم نویسنده باشم، چون کار دیگری از دستم بر نمی اید. پنج شنبه ها دوست دارم مجله فروش باشم، چون مجلۀ دوست چاپ می شود. جمعه ها را هم دوست دارم مدیر کل شوم، تا بتوانم تمام ساعات اداری را در خانه بمانم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 16