مجله کودک 55 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 23

چند اصطلاح در والیبال اِیس (ACE) به سرویسی می گویند که حریف، بدون آنکه به آن ضربه ای بزند در زمینش فرود می آید و یک امتیاز برای تیم مقابل به حساب می آید. منطقه یک سوم به ناحیه بین خط ّ حمله و تور می گویند که آبشار زدن در این ناحیه ارزش زیادی دارد. آبشار زدن به پرشهای تهاجمی بازیکن می گویند که سعی در فرود ناگهانی توپ در زمین حریف دارد. جای خالی انداختن به عملی می گویند که در آن توپ را هنگام دفاع به محلی که خوب پوشش داده نشده می اندازند. یک تیم کامل یک تیم والیبال، 12 بازیکن دارد که از شماره های 1 تا 18 تشکیل شده اند. البته فقط 6 بازیکن می توانند در زمین بازی کنند. هر تیمی یک سرگروه (کاپیتان) دارد که کار هماهنگی تیم و اجرای دستورات مربی را بر عهده دارد. فقط سرگروه اجازه دارد با داور صحبت کند. هنگام شروع بازی، سرویس زده می شود. وقتی داور سوت شروع بازی را می زند، بازیکن 5 ثانیه فرصت دارد تا توپ را بزند (سرویس بزند). توپ باید با یک یا هر دو دست بالا انداخته شود، سپس به آن ضربه زده شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 23