مجله کودک 55 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 26

پاک کن چاپگر بسازید البته ما به شما توصیه می کنم که از پک کن فقط برای پاک کردن استفاده کنید. اما می توانید با پاک کن، یک مهر چاپ هم بسازید و با آن تمام دفترچه هایتان را با یک مهر یکسان تزیین کنید. وسایل مورد نیاز: یک پاک کن بزرگ خودکار تیغ موکت بری یا تیغ معمولی (حتماً از پدر و مادر اجازه بگیرید) جوهر استامپ روش کار: با دقت و آرامش، اطراف طرح یا نقاشی را با تیغ، خالی کنید به صورتی که نقش یا طرح شما برجسته شود. طرح یا نقاشی که دوست دارید با دقت به وسیله خودکار بر یک روی پاک کن رسم کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 26