مجله کودک 55 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 32

جدول رمزی در جدول مقابل، در خانه های رنگی که به صورت موازی و مورب قرار گرفته است، یک رمز دو کلمه ای قرار دارد، که این رمز شامل یک کلمۀ 4 حرفی و یک کلمۀ 5 حرفی است. اگر خانه های جدول را به صورت افقی (از راست به چپ) و عمودی (از بالا به پایین) حل کنید، رمز را بدست می آورید. شرح عمودی 1- همان فکس است، اما به زبان فارسی. 2- هم جنگلی ان وجود دارد، هم خوراکی اش. 3- خیال و پندار. 4- کلمه ای که با آن اسب یا چهارپا را وادار به حرکت کنند. 6- تکرار آن صدای گوسفندان است. 7- سرما. 8- اهلی و ارام. 9- خوار و خفیف کردن. شرح افقی 1- روییدن و نمو کردن- شبیه بودن. 2- وطن. 3- بهشت و یا باغی که به منزلۀ بهشت زمینی است- بچه گوسفند تا شش ماهگی. 4- به علت و به جهت چیزی. 5- آغشته به رنگ- مخفف دامن که گاهی با دشت همراه می شود و به معنای دنباله و حاشیه و کناره چیزی است. پاسخ جدول شماره گذشته جدول مربع ه اونوقت شما... ببین چطور با غرور ادم بازی می کنن؟ و ما می خواهیم یه جوری بهشون ثابت کنیم که بزرگ شدیم. باید چه کار کنیم؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 32