مجله کودک 55 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 33

و راه داریم: لج بازی کنیم و کارهایی رو که اونا گفتند انجام ندیم. پسر خوبم امیری از بقالی آقای رمضانی یه دونه ماست بخری؟ نه من هنوز خیلی کوچولو ام! برید به لیلی بگید واستون بخره! یا اینکه عجله نکنیم و لج بازی نکنیم و از اونا بخواهیم که به ما کمک کنند. اون بالا نوشته که به ما باید کمک کنید نه اینکه اینجوری بهمون بخندید!! وای خدا! ای کاش باباش هم اینجا بود! تا کم کم بتونیم اون کارو یاد بگیریم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 33