مجله کودک 78 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 78 صفحه 12

دیدار دوست بهار فصل موسیقی است موسیقی کودک و نوجوان نوعی موسیقی است که مخصوص بچّهها ساخته میشود. در این نوع موسیقی بیشتر از سازهایی که صدایی متناسب با روحیّة بچّهها دارند و شعرهایی که برای آنها مناسب است استفاده میشود.«فخّار محمّدزاده» یکی از آهنگسازان قدیمی موسیقی کودک و نوجوان در کشورمان به حساب میآید. در این شماره به دیدار او رفتهایم تا شما را با موسیقی مخصوص خودتان و یکی از سازندگان این نوع موسیقی در ایران آشنا کنیم. · لطفاً کمی از خودتان بگوئید. § فخّار محمّدزاده هستم، حدوداً شصت سال دارم. فعالیت در زمینة موسیقی را از دوران کودکی با نواختن «نیلبک» آغاز کردم و بعد به کمک استادان بزرگ موسیقی آن زمان مثل استادان تجویدی، مانوکیان، مهتدی،البرزی و...با تحصیل در هنرستان عالی موسیقی فعالیت در این رشتة هنری را به طور حرفه ای ادامه دادم. · چرا موسیقی کودک و نوجوان را به عنوان فعالیت اصلی خود انتخاب کردید؟ § حتماً بچّهها با مرحوم«عبّاس یمینی شریف» شاعر خوب کودکان و نوجوانان که شعرهایی زیادی مثل شعر معروف«یار مهربان» را برای بچّهها سرودهاند، آشنایی دارند. یکی از دلایلی که من به ساخت موسیقیهای مخصوص بچّهها روی آوردم. علاقه به اشعار ایشان بود. البتّه آن موقع من فقط آثار آقای یمینی شریف را خوانده بودم و از نزدیک با خود ایشان آشنا نبودم. امّا بعدها وقتی، برای مدتّی به عنوان معلّم هنر ، ادبیات و حرفهوفن در تعدادی از مدرسههای تهران کار می کردیم مدتی هم افتخار همکاری با ایشان را داشتم. · به غیر از معلّمی و آهنگسازی ، شغل دیگری هم تا حالا داشتهاید؟ § بله ، مدّتی هم در قسمت «دوبلاژ» تلویزیون با مرحوم«عزتا...مقبلی» و خانم «شمسی فضل الهی» که از دوبلورهای برجستة آن زمان بودند، همکاری کردم. · موسیقی مخصوص بچّهها با بقیة موسیقیها چه فرقی دارد؟ § موسیقی بچّهها ساختار سادهتری دارد، برای همین هم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 78صفحه 12