مجله کودک 78 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 78 صفحه 13

برای بچّهها جذابتر است. علاوه بر این، شعرهایی هم که در این نوع موسیقی استفاده میشود باید مخصوص بچّهها سروده شده باشد و با موسیقی کودک و نوجوان همخوان باشد. · تا حالا چند سرود و ترانه برای بچّههاساختهاید؟ § تا امروز بیشتر از چهارصد ترانه و سرود برای بچّهها ساختهام که در میان همة آنها ترانة «مادر» با شعری از خانم پروین دولت آبادی، ترانه «گلها» از سرودههای آقای عبّاس یمینی شریف و ترانه «ماشین» باز هم از شعرهای ایشان را بیشتر از همة ساختههایم دوست دارم. · از سالهایی که به ساختن ترانههای مخصوص بچّهها مشغول بودهاید خاطرة جالبی هم دارید که برای ما تعریف کنید؟ بله، به خاطر دارم که چند سال پیش یکی از شعرهای آقای یمینی شریف را به نام«گریه نکن» برای بچّهها به صورت ترانه ساخته بودم و با بچّههای یکی از مهدکودکها برای اجرای آن تمرین می کرد. یکی از بچّههای همان مهد کودک تعریف می کرد که خواهر یا برادر کوچکتری دارد که تازه به دنیا آمده است و بیشتر وقتها هم گریه می کند ولی وقتی که او ترانة گریهنکن را برای او می خواند، او دیگر گریه نمیکند و فقط می خندد. · آقای محمّدزاده حالا که بهار شده از این فصل بگویید. § به نظر من فصل بهار، فصل موسیقی است. آواز پرندههای بهاری ، حرکت آرام درختها و رنگهای سبز فصل بهار همه و همه موسیقیهای زیبای این فصل به حساب میآیند. · لطفاً بگویید که چند فرزند دارید، آیا فرزندانتان هم در زمینة موسیقی فعالیت میکنند؟ § دو فرزند 13 و 16 ساله دارم که هردوی آنه از دوران مهد کودک شاگردان خود من بودهاند. · برای بچّههای که مثل خود شما آرزوی فعالیت در زمینة موسیقی را دارند چه صحبتی دارید؟ § آموختن موسیقی آنقدر مفید است که حتّی در درس خواندن هم می تواند به بچّه ها کمک کند به شرط این که آموختن موسیقی هم مهم است. فراموش نکنیم که موسیقی یک هنر است، هنری برای بهتر زندگی، کردن بهتر یادگرفتن و به حقیقت رسیدن. آنهایی که موسیقی را برای خوشگذرانی میخواهند ، هرگز این هنر را نشناختهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 78صفحه 13