مجله کودک 81 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 5

دردسر خرگوش خانم روزی روزگاری خانم خرگوشی بود مهربان که همه را دوست داشت و همه هم او را دوست داشتند. روزی از روزها خانم خرگوشه در حال پختن کیک بود. در همین موقع نوه او که بچه کوچکی بود. در حال بازی کردن با تلفن بود که ناگهان به طور اشتباهی به آتش نشانی زنگ زد. پسر خانم خرگوشه هم در همان آتش نشانی کار می کرد و گوشی تلفن را برداشت. در همین لحظه در خانه، کیک خرگوش خانم سوخت.خرگوش خانم هم با صدای بلند گفت:«سوخت همش سوخت» پسر خرگوش خانم وقتی از تلفن صدای خرگوش خانم را شنید. سریع با همکاران خود و با ماشین آتش نشانی به سوی خانه خرگوش خانم رفتند. وقتی به آنجا رسیدند. پسر خانم خرگوشه با نگرانی به داخل خانه رفت. اما وقتی خرگوش خانم را سالم دید. تعجب کرد و موضوع را به خرگوش خانم گفت. خرگوش خانم ناگهان چشمش به نوه اش که در حال بازی کردن باتلفن بود افتاد. با اخم، نوه اش را از کنار تلفن دور کرد و به او گفت که دیگر نباید با تلفن بازی کند. چون ممکن است مانند این بار دردسر درست کند. وقتی همکاران پسر خرگوش خانم از موضوع با خبر شدند. خرگوش خانم به آنها گفت:حالا که تا اینجا آمده اید بیایید داخل خانه و از کیکهایی که همین حالا پخته شده بخورید، آنها هم شاد و خندان به داخل خانه رفتند و از کیکهای خوشمزه خانم خرگوشه خوردند. طیبه مطهری زاده 11 ساله از همدان فائزه بازیان،13 ساله از تهران فرزاد افسری، 9 ساله از کاشان نیلوفر حلفی، کلاس چهارم از اردبیل فرهاد هنرور، 12 ساله از شاهرود دوستان دوست بهنام بالی آقا 11 ساله از کرمان-علی مهرچی 10 ساله از یزد- سینا مرادمند 13 ساله از لاهیجان- نوید مومنی 10 ساله از رشت- مریم دهقانی 10 ساله از اصفهان- سید مسیح حجازی 9 ساله از کرج- سیمین زیوری 9 ساله از مشهد مقدس- زهرا جعفری 8 ساله از شیراز- نگین ناصری 8 ساله از کازرون. کاشان: زهرا عظیم پور 9 ساله از روستای برزک، مرتضی رعینی 10 ساله. احمد سپهری 11 ساله -محمدرضا قربانی 9 ساله، بوکان:رحمان وملیحه کرد 9 و10 ساله. تهران:سینا حسینی 9 ساله-محمد بازیان 7 ساله-بهاره کنجکاوفرد 11 ساله-دریا وکاویاندرویش 9 و10 ساله-غزل تهرانی13 ساله -نیکو قاضی نژاد 9 ساله-محمدرضا وعلیرضا زینعلی 8 ساله. اهواز: رسول خوشنویس زاده11 ساله-راضیه خوشنویس زاده8 ساله- احمد صباغ زاده 13 ساله.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 5