مجله کودک 81 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 24

فرهنگ دوست آنچه رابرای خود می پسندی اگر میلیون ها تومان پول داشته باشید، آیا قسمتی از آن را صرف ساختن یک حمام در روستایی دور افتاده می کنید؟اگر پاسخ شما مثبت است، یعنی این که قسمتی از سرمایه خود را وقف یک کار خیر کرده اید. فرهنگ«وقف کردن» ریشه در تمدن ایران اسلامی دارد. وقف کردن، عمل پسندیده ای بود که بین ثروتمندان و فقیران، تعادل اقتصادی برقرار می کرد. زیرا ثروتمندان مکان هایی مثل حمام، آب انبار،کاروانسرا، مدرسه و... را به صورت خداپسندانه وقف کارهای خیر می کردند و سایر افراد جامعه نیز با استفاده از این مکان ها، تنها مبلغ اندکی برای تامین حقوق کارکنان آن صرف می­کردند. «ربع رشیدی» یا محله رشیدی در تبریز قدیم، یکی از این مکان های وقفی بود. این مرکز علمی، آموزشی و دینی که به همت «خواجه رشید الدین فضل الله همدانی» وزیر معروف عصر مغول در تبریز ساخته شده بود، قسمت هایی چون مدرسه، مسجد، کارگاه کتاب سازی، یتیم خانه، مسافرخانه و... داشت عده ای هم به عنوان استاد و شاگرد ، مشغول آموزش و یادگیری در آن بودند. حقوق هر یک از این افراد و هزینه اداره این مکان از درآمد زمین ها،گلّه های دام و اجاره مکان های تجاری تامین می شد که در شهرهای مختلف به همین منظور وقف شده بود. فرهنگ وقف ، امروزه نیز وجود دارد. چه یک جلد قرآن موقوفه در یک مسجد ، یا زمین ها و بناهای وقفی، فرقی نمی کند، همه به احسان و برقراری تعادل اقتصادی در جامعه کمک می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 24